Att kommunicera och tala förståeligt

En duktig person som sysslar med

kommunikation & retorik är Elaine Eksvärd. Hennes expertis inom retorik är ovärderlig och hon anlitas ofta av bolag och medier för att föreläsa och informera om retorik.

Kommunikation

Kommunikation kan ske på tre sätt – muntligt, skriftligt och matematiskt. Här får du mattehjälp så att du blir bättre på att kommunicera medelst matematik. Matematiken är universal och används såväl i Japan som i USA, således kan man säga att det är världens mest använda språk. Matematik tränar också logik vilket är bra för dig som vill veta vilka konsekvenser olika saker kan medföra.

Genom att öva din muntliga kommunikation kan du prestera bättre, såväl i dialog med andra som att hålla föredrag eller att gå på arbetsintervju. Du lär dig vilka ord som passar för vilken situation, och när det rent av kan vara bäst att hålla munnen stängd. Du övar också din kommunikativa förmåga när du pluggar språk. Skriftligt gäller det att veta när man ska vara saklig och informativ och i andra situationer kan användas ett lite mer lättsamt och informellt språk. Plugga gärna ord och läs böcker för att få en ökad läsförståelse och följdriktighet i ditt skrivna språk. Öva även på att skriva olika texter såsom artiklar, brev, mejl, promemorior, essäer, dikter och noveller. En bra skribent är allsidig och inte rädd för att visa sin talang men skyggar ingalunda att öva på sina svagheter.

Retorik

Retorik är läran om och konsten att tala professionellt. Det är när man kommer i i vuxenlivet och har blivit myndig som man måste kunna behärska retoriken. Det är en viktig färdighet som kan hjälpa dig när du ska ingå avtal, hålla bra föredrag och föra dialoger med myndighetspersonal och banker. En bra talare pratar om väsentligheter, allt irrelevant är värt att skala bort eftersom det tar upp såväl tid som åhörarengagemang. Du måste vara insatt i begreppen etos, logos och patos för att göra dig själv trovärdig. Det är även viktigt att du lär dig kroppsspråket för att förstärka ditt budskap. Om du sitter i ett möte ska du välkomna in alla i rummet till samtalet, det ger en bild av dig som en som har pondus och hyser empati för allas intressen och åsikter.

Det är svårare att använda sig av kroppsspråk och framförallt lära sig nya sätt att uttrycka sig på fysiskt, än vad gäller språkinlärning generellt. “Man kan inte lära en gammal hund att sitta” må vara en klyscha, men det ligger ett korn av sanning i det ordspråket. Här kan teaterkurser vara att rekommendera, då får du verkligen använda mimik och armrörelser på ett inlevelsefullt sätt. Denna inlärning kan du ta med dig till ditt yrkesliv. Lycka till!

magazinum