De sju frågornas metod

I Ciceros partesmodell utgör de sju frågorna en del av det han kallade intellectio, vilket är ett sätt att analysera själva talsituationen för att därmed få ett bättre grepp om den retoriska uppgiften. Det är ett sätt att välja ett ämne som passar målgruppen, syftet med att tala om just det ämnet och att ta fram argument för sin sak. Partesmodellen med de sju frågorna är, kort och gott, en välstrukturerad metod för att bygga upp ett tal.

 

Vem är Cicero?
Cicero var en romersk talare, författare och politiker. Han höll många. Allt från arga, bittra, förbannade och sanslöst roliga tal. Cicero anses vara den mest inflytelserika personen inom retorik i västvärlden, historiskt sett. Han levde under åren 106 till 43 före vår tid. Han skrev tal, brev och böcker om retorik och filosofi, varav en del är översatta till svenska. För den som är intresserad av retorik är det värt att läsa Ciceros verk.De sju frågornas metod 1

 

Ciceros sju frågor
Ciceros frågor är enkla. Alla har hört dem. Alla har ställt dem. Alla kan ställa dem i rätt ordning. I rätt ordning följer så frågorna: Vad?, Vem?, Varför?, Var?, När? Hur? Med hjälp av vad? Dagstidningen DN har skrivit en artikel om hur man kan använda de sju frågornas metod, klicka på länken för att läsa den.

 

Partesmodellens olika delar
Intellectio som handlar om förståelse för och grepp om uppgiften var ursprungligen inte en del av Ciceros modell. Fast det är ett viktigt steg för att slå fast syftet med talet, till vilka det vänder sig till och varför man riktar talet till just den målgruppen.

 

Inventio
Handlar om att kreera talets innehåll som bör intressera lyssnarna och inte minst, vilka argument man önskar föra fram för att man ska kunna nå ut med sitt budskap och uppnå sitt syfte.

 

Dispositio
Här skapas dispositionen av talet. Man sätter orden och stilnivån på sitt tal.

 

Memoria
Dags att memorera sitt tal. Ursprungligen handlade det om att lära sig talet utantill, numera kan man ha ett manus.

 

Actio och pronuntiatio
Här handlar det om hur man för fram talet. Arbeta med både kroppsspråk och röst. Genom att anlita ett företag som crispfilm.se får man sitt tal professionellt filmat. Det filmade talet kan sedan användas i markandsföringssyfte.

 

Emendatio
Den här delen är en utvärdering av sitt genomförda tal. Vad var det som var bra, fungerade, vad var det som man behöver träna mer på?. Inte heller den här delen av partesmodellen var en del av den ursprungliga partesmodellen.

magazinum