Formulera dig rätt

I en värld där kommunikation till stor del sker digitalt kan det ibland vara lätt att skapa missförstånd. Särskilt i sociala medier märks det här extra mycket, då skrivna kommentarer som kommer utan röster eller ögonkontakt kan misstolkas och leda till bråk. Om en person lägger ut en gruppbild från en konferens kan en kommentar som “Det är ser riktigt jobbigt ut” antingen tolkas som “Vad duktiga ni är” eller “Ni verkar inte jobba särskilt mycket” då det är omöjligt att läsa av kommentatorns tonfall.

För ett företag är kommunikation A och O och just därför kan ett välformulerat och snyggt nyhetsbrev vara det absolut bästa sättet att nå ut till kunder och medarbetare på. En väl designad layout och målgruppsinriktad text hjälper dig att få ut dina budskap på ett imponerande och proffsigt vis, och fördelarna är många. Du kan anpassa mallen efter format så att mottagaren enkelt kan ta del av brevet på en stor eller liten skärm, och utskicket tillåter kunden att själv bestämma när han eller hon ska läsa det.

Ta hjälp av språket

Språket är viktigare än du kanske tror och det kan både bli en stor hjälp eller en enorm motgång. Hur du formulerar dig handlar inte bara om korrekt grammatik och ordval utan också vem du kommunicerar med. En yngre kundkrets kanske uppfattar ord som “kille”, “tjej”, “juste” och “typ” på ett helt annat sätt än en äldre och det gäller att hålla tungan rätt i mun.

Om du är osäker på hur du bäst bör formulera dig är det smart att använda dig av professionella redskap och du kan även be din omgivning om råd och åsikter. Ett annat sätt att undvika missförstånd är att uttrycka att du är medveten om ditt ordval, som exempelvis att skriva “en juste produkt som min tonåring hade uttryckt det” och med det få med dig en mer konservativ publik som kanske också har barn.

magazinum