Härskartekniker

Elaine Eksvärd (tidigare Bergqvist) är retorikexperten som har identifierat sju olika härskartekniker. Som väl är finns det strategier att ta till i situationer då härskartekniker används mot en. Klicka på länken och lyssna ta del av vad Elaine talar om i UR: s program om just härskartekniker. Nedan finner Elaines härskartekniker och vad de innebär.

 

Hierarkimetoden
Hierarkimetoden går ut på att den som använder sig av den antingen utnyttjar ett överläge eller ett underläge med för att få tyst på en specifik person. Med exempel taget från arbetsplatsen så kan det handla om att det är en chef som förtrycker en eller för all del, flera anställda. Fast det kan röra sig om det omvända också. Att någon anställd söker tysta sin chef.

 

Komplimangsmetoden
En, i vart fall till synes, vänlig härskarteknik inleds med en komplimang. Den som använder sig av den här tekniken mot någon gör det i syfte är att manipulera en person att göra något utöver det förväntade. Målet för den här härskartekniken, känner av manipulationen i form av en olustkänsla, som beror på att vederbörande upplever att komplimangen inte är äkta.

 

Projiceringsmetoden
Här kan det handla om att den medarbetare som klagar till chefen på en för stor arbetsbörda, själv får skulden för det. Chefen kan skjuta över problemet på medarbetaren genom att anföra att det är medarbetaren som lägger ned för mycket tid på att utföra arbetet i fråga.

 

Självförvållad härskarteknik
Den här härskartekniken innebär att måltavlan för den har givit ett osäkert intryck på grund av både tonläge och kroppsspråk. Därmed förminskar personen sig själv och det vederbörande för fram. Något som ger härskaren ett överläge.

 

Stereotypmodellen
Stereotypmodellen Du blir bestraffad eller negativt särbehandlad när du gör något utöver det som förväntas.

 

Tidsmetoden. Många använder tid för att tysta ned andra: “Jag är äldre än vad du är” eller “Jag har varit med längre i det här gänget än vad du har varit”.

 

Uteslutningsmetoden. Du blir inte sedd när du borde bli sedd, i ett samtal eller i en debatt, eller när till exempel ditt tal på bröllopet “glöms bort”. Uteslutningsmetoden kallas även osynliggörande. Man ser inte personen och undviker att ta kontakt med vederbörande. Utesluter vederbörande från pågående samtal. Ett tydligt exempel på osynliggörande får man i den här videon genom att klicka på länken.

 

Vad som är bra att känna till är att det går att identifiera härskartekniker och kom ihåg att det i själva verket är den person som använder sig av härskartekniker som är osäker.

magazinum