Kommunikation med kollegor

Kommunikation på en arbetsplats är en av de viktigaste faktorerna för att ett företags verksamhet ska fungera och utvecklas. Vi är dock alla människor, och därmed följer att det uppstår konflikter, missförstånd och andra fel i kommunikationen. Detta kan bero på en rad olika orsaker, men retorikern Gabrielle Sander har identifierat sju huvudsakliga anledningar till att kommunikationen slår slint mellan kollegor på en arbetsplats.

En av de främsta av dessa anledningar är otydlighet, det vill säga att man är vag eller abstrakt i hur man formulerar sig. Risken med detta är naturligtvis att det leder till missförstånd. Något annat som kan leda till missförstånd är att man använder sig av ironi eller pikar för att förmedla sitt missnöje eller sina känslor över något, istället för att tala klarspråk. Om man på den mottagande änden dessutom gör felet att tro sig veta vad en kollega menar, eller tolka det man hör på ett visst sätt, istället för att fråga om man är osäker, kan missförstånden läggas på hög. Det kan också orsaka förvirring när man förmedlar dubbla budskap när man talar, det vill säga att kroppsspråket säger en sak och orden en annan.office-170639_640

Andra kommunikationsfel man kan göra är sådana som orsakar dålig stämning i gruppen eller mellan två kollegor. En sådan sak är naturligtvis att döma eller nedvärdera andra, eller konstant ifrågasätta deras arbete. En annan är att ha en ständig negativ syn på det mesta, och uttrycka det genom att klaga och gnälla. Det är skillnad på att uttrycka rättfärdigad kritik mot något och att hela tiden se nackdelarna istället för fördelarna. Slutligen får det inga konstruktiva följder för ens arbete eller för företaget att skylla ifrån sig på någon annan när saker går fel. Istället måste man som grupp samarbeta för att lösa problemet.

Det finns dock saker man kan göra för att stärka banden mellan sina anställda och underlätta kommunikationen mellan dem. En sådan sak är att ta med dem på teambuildingaktiviteter. Ett roligt sätt att anordna teambuilding i Stockholm är att ta med dina anställda till Teamouts utomhusbanor och gruppövningar. Genom teambuilding lär man känna varandra bättre, som människor och som kollegor, vilket gör det lättare att förstå hur man bör kommunicera med varandra för att undvika missförstånd.

magazinum