Medieteknik

De allra flesta skulle ha användning av att lära sig något om medieteknik och få möjlighet att träna sig på att vara intervjupersoner och intervjuare. Det kan ju hända att medieträningen kan komma väl till pass. Måhända handlar det om en anställningsintervju. Då är det bra att ha medieträningen i bagaget så att man som intervjuobjekt känner sig något bekväm i intervjusituationen.

 

Medieteknik – några punkter
Något som är bra att lära sig är att förutse vilka frågor som kommer att ställas av intervjuaren, oavsett det är en presumtiv chef, reporter eller journalist som genomför själva intervjuandet. Finns det ett budskap som man önskar få ut är det naturligtvis bra att träna på hur man ska kunna få ut det. Vidare så är det viktigt att man kan uttrycka sig på ett begripligt sätt, som är lätt att förstå. Sist men inte minst – det handlar också om att visa engagemang. Är man inte själv engagerad av sin sak, sitt budskap – varför tro att andra ska bli det…

Man kan fråga sig om det behövs någon medieträning. Svaret är att det gör det om det är så att det är man själv som önskar påverka intervjuns vinkling oavsett det handlar om en TV-sänd intervju eller att den trycks.

Chinese news reporter holding microphone

 

Det magiska tretalet
För att riktigt nå ut med budskapet är det bra att träna in ett budskap som innehåller tre led. Som de legendariska orde Veni, vidi, vici, som uttalades av den romerske kejsaren Julius Caesar. Översatt till svenskan; Jag kom; jag såg; jag segrade. Rent magiskt i sin enkelhet.

 

Metaforer och oneliners
Genom att tala i bilder, oneliners och metaforer fastnar budskapet betydligt lättare i mottagarens, journalistens minne. Gärna med en rolig formulering eller om man kan måla upp en bild som riktigt förklarar vad det handlar om. Då ökar chansen betydligt att man ska kunna få ut sitt budskap.

 

Bjud på fakta
Trots det bevingade uttrycket ”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik” tycker de flesta om att ta del av fakta. Fakta ger tydlighet och styrka – om än illusorisk. Så bjud på de fakta du har. Alla gillar fakta – speciellt journalister.

 

Intervjusituationen
Själva intervjusituationen kan vara allt annat än lugn. I själva verket är den i allra högsta grad bedräglig. Åtminstone för den som inte är van att bli intervjuad och saknar träning. Pratar om olika aspekter på ett problem. Något som inte kommer fram i tidningen eftersom journalistens jobb är at sätta en rubrik skriva en ingress att hitta en vinkel. Om inte intervjupersonen är med och sätter vinkeln gör journalisten det själv.

intervjupersonen pratar till läsaren/tittaren via journalisten. I möjligaste mån att rikta in intervjun på det som är väsentligt formulerat på ett sådant sätt att det är det som kommer att stå i intervjun.

magazinum