Några av retorikerns hemligheter

Retorik handlar om att kunna uttrycka sig på ett sätt som gör det lättare att få vad man vill ha. Om en skribent är en duktig retoriker så betyder det att hen vet hur man ska övertala människor.

Många professionella redigerare skulle säga att retoriken är betydligt viktigare än grammatik och stavning. Vad spelar det för roll om en text är grammatiskt korrekt om den ändå inte förmår förmedla vad den handlar om eller övertyga läsaren om sin tes? Låt oss därför titta på några retoriska tips och trix. Med det sagt ska vi undvika att hamna i retorikens klassiska marker (inventio, disposito, ethos, logos, pathos o.s.v.).

Det mesta vi skriver publiceras numera digitalt. Det betyder dock inte för den sakens skull att klassiskt papper helt spelat ut sin roll. Om du vill vara helt säker på att ditt budskap verkligen ska kunna läsas av precis alla så måste du se till att det finns tillgängligt i alla olika typer av medier, inklusive vanligt papper. Hos Office Depot hittar du skrivarpapper, men inte bara det. De har ett komplett sortiment bestående av allsköns kontors- och pappersvaror. Om ni nu ändå är framåtblickande och helt lagt ned det där med papper och pennor har de ändå grejer som kan vara användbara. I deras övriga utbud finns till exempel prenumerationer på fruktkorgar samt profilprodukter som ni kan trycka ert företags logotyp eller någonting annat på.

Populärkulturella referenser

Ett modernt retoriskt grepp är att använda sig av populärkulturella referenser för att stärka möjligheterna att uppnå sitt mål. För att bara ta ett exempel av många kan det till exempel handla om reklam som använder fraser som går att associera till populärkultur som är populär hos köpgruppen man vill nå. Ta klädmärket Charlotte Russe som exempel. De inkorporerar på ett smart sätt olika referenser i sin reklam och sina produktbeskrivningar. De har till exempel använt sig av frasen ”Pretty little details” för att peka på detaljerna i deras accessoarer och skor. Frasen refererar tydligt till TV-serien Pretty Little Liars. Väl använt fungerar det här retoriska greppet som en slags genväg till din publiks hjärtan.

Segmentering

De som studerat retorik vet att de flesta av dess innovationer finns att hämta redan bland antikens tänkare. Det är ett fascinerande gott betyg till deras tankeförmåga att på de mer än 2 000 år som gått sedan dess har vi egentligen inte kommit på så mycket mer att tillägga. Bland senare tiders mer epokgörande retoriska framsteg finns dock den amerikanske presidenten John F. Kennedys installationstal år 1961. En del menar att det var det första offentligt sända talet som föregåtts av en medieanalys. Eftersom mediet var TV hade JFK och hans stab noggrant identifierat olika segment av publiken och konstruerade därefter ett tal specifikt avsett att ett efter ett nå fram till varje segment. Vad vi kan lära oss från talet är att de antika metoderna inte är daterade, men att de är användbara i den mån vi förmår kombinera dem på sätt som når fram till moderna lyssnare.

magazinum