Retorik på arbetsplatsen

Att tala inför andra människor är något som vissa älskar och andra undviker så mycket som möjligt. Oavsett arbetsplats kan du behöva tala inför publik – ibland en liten grupp på fem personer, ibland i ett sort auditorium. Alla har nytta av grundkunskaper i retorik!

Retorik på arbetsplatsen

Retorik handlar om konsten att tala inför publik. Alla människor, oavsett yrke eller studier, ställs någon gång inför att behöva tala inför andra. Du har även viss nytta av det när du hamnar i nya sammanhang eller ska på arbetsintervju – retorik handlar om mer än att bara tala: retorik handlar egentligen om kommunikation. Om du är chef eller har ett företag är det viktigt att kunna kommunicera idéer, information och nya riktlinjer på ett relevant sätt – särskilt om det tillkommer ny personal. Ett tips för att alltid ha kompetent personal är att anlita Bravura.se som erbjuder bemanning – både vid vakanser, tillfälliga sjukskrivningar och när ni behöver nya medarbetare! Det är många som också tänker att det bara är vissa yrkesgrupper eller på vissa arbetsplatser som man behöver tala inför andra – helt fel. Om du arbetar med sophantering kan du ställas inför att behöva lägga scheman, berätta om nya direktiv från regeringen och ta tag i konflikter. Du står förvisso inte i en föreläsningssal med mikrofon och tvåhundra personer som publik, likväl behöver du kunna tala så att dina medarbetare verkligen förstår ditt budskap. Alla yrkesgrupper har stor kunskap och kunskap måste förmedlas.

Förberedelse A och O

Det första du behöver tänka igenom är vad du ska förmedla. Vad är essensen, det viktigaste, i ditt budskap. Skriv ner det i punktform. Tänk också på att lägga de olika punkterna i rätt ordning, så att det blir lätt för din publik att följa med. Ett tips är att rita en tankekarta över ämnet.

Hur länge ska du tala? Folk uppskattar korta och koncisa tal. Om du har mycket information att delge bör du göra en Power Point-presentation. När du lägger upp din presentation bör du alltid ha åhörarna – dina arbetskamrater – i åtanke. Om du talar i tjugo minuter, men hälften är sådant som de hört förut, kommer de inte komma ihåg det som är nytt och relevant.

Tänk också på att börja utifrån ett makroperspektiv och fördjupa dig allteftersom. Om du ska berätta om en särskild detalj på en maskin måste du börja med att berätta vilken maskin som det handlar om, sedan vilken del på maskinen som den viktiga detaljen sitter på. Börja inte med de minsta beståndsdelarna, utan hjälp dem som lyssnar att kunna sätta in det lilla (mikro) i helheten (makro).

Tips

  • Om du allmänt tycker om att tala måste du tänka på att korta ner din taltid. Att människor sitter tysta är inte detsamma som att de lyssnar eller uppskattar föredraget.
  • Läs igenom ditt manus flera gånger, särskilt om du är en ovan talare. Stryk under de viktigaste orden och använd dem sedan som stödord.
  • Börja föredraget med ett naturligt leende och några djupa andetag.
  • Titta på dem du talar med!
  • Studera duktiga retoriker som Winston Churchill eller Martin Luther King.
magazinum