Studera retorik

Det kan finnas många anledningar till att man vill studera retorik. Kanske är man intresserad av klassisk filosofi, där retorik var ett viktigt element. Kanske vill man bara finslipa sin förmåga att övertyga, för att kunna argumentera sin väg till att slippa städningen hemma. Oavsett vilket finns det en retorikkurs eller en retorikutbildning som passar var och en i Sverige.

Om man vill ha en bred och allmän bas att stå på, både i retoriken och i livet i allmänhet, kan till exempel Lunds universitets grundkurs i retorik vara rätt val. Det är en kurs på 30 högskolepoäng, som alltså sträcker sig över en termin, och enligt universitetet själva och forna studenter på kursen är det inte bara en bra introduktion till retorik, utan till alla fortsatta universitetsstudier. Detta eftersom kompetens inom retorik är värdefullt oavsett vilket ämne man senare ska studera – och oavsett vilket yrke man senare väljer i livet.speech-1020353_960_720

Om man är mer inriktad på den praktiska applikationen av retorik i sin vardag, till exempel ovan nämnda argumentation för att slippa städa, kan istället en kurs på 15 högskolepoäng i praktisk retorik på Stockholms universitet vara bättre lämpad. Här är utgångspunkten den klassiska retorikens teorier och metoder, men fokus ligger på hur man tillämpar dem på moderna vardagliga och professionella situationer.

Om man provar en av dessa kurser och känner att retorik verkligen är ett ämne som intresserar en, och som man vill fördjupa sig i (eller om man redan från början känner att det är rätt val) kan man ge sig in på ett kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation. Det ges vid Uppsala universitet och är på 180 högskolepoäng, och fokuserar till lika stor del på hur man själv kan kommunicera effektivt i tal och skrift som på ens förmåga att reflektera över och analysera texter som andra skrivit eller tal som andra ger. Programmet är en kombination av litteraturvetenskap och retorik, där retoriken står för de analysredskap som studenterna behöver för att förstå de funktioner i kommunikation som är kopplade till argumentation, politik och sociala relationer. Vid utbildningens slut kan studenterna välja om de vill ha litteraturvetenskap eller retorik som huvudämne för sin examen.

magazinum