Dra fördel av ditt kroppsspråk

Vårt kroppsspråk kan kommunicera vilka vi är och vad våra intentioner är utan att vi använder språket. Har du tänkt på hur du sitter om du känner dig obekväm, till exempel vid en arbetsintervju? Vad är det för skillnad med hur du sitter när du umgås med vänner och familj? Genom att lägga märke till vårt kroppsspråk kan vi se hur vi presenterar oss själva för omvärlden. Förutom att påverka hur andra människor ser oss kan vi även, till en viss del, påverka våra känslor och tankar genom att ändra vårt kroppsspråk.

Att visa självförtroende

Det allra bästa sättet att väcka uppmärksamhet på är genom att sträcka på sig. Det signalerar självförtroende och styrka, till skillnad mot någon som står hopsjunken och tittar ner i marken. På samma sätt är ett leende och ett fast handslag en indikation på att du har självförtroende, vilket i sin tur leder till att folk får förtroende för dig. Tänk efter när du senast mötte någon som gick med en rak hållning, breda axlar och en målmedveten blick. Jämför det med när du såg någon som gick hopsjunken, med undvikande blick och slokande axlar. Vem väckte mest förtroende och intresse? Bli medveten om ditt kroppsspråk – så kan du dra nytta av det vid många tillfällen i ditt liv.

Andra starka signaler

När någon står med armarna i kors över bröstet kan det vara ett tecken på att den människan känner ett behov av att skydda sig. Det kan vara på grund av blyghet, eller för att personen är rädd för att bli sårad. Till omvärlden ger det ett stängt intryck, vilket inte är särskilt bra om man till exempel går på en arbetsintervju eller dejt. Om någon står halvvänd ifrån dig när du pratar med dem, med en eller båda fötterna riktade som om de vore på väg ifrån dig, då betyder det att de vill avsluta konversationen så fort som möjligt. Tänk på om du själv gör det, och om du gör det, vad beror det på?

magazinum